Anunţ Curs Arad, 2018

ANUNȚ PENTRU CURSANȚII DIN ARAD

 Adresa la care se desfășoară cursul este: 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUSIVĂ         
         Strada Căpitan Ignat nr. 10, Arad