ANUNȚ CURSURI ONLINE - Toate grupele

1. ORARUL GENERAL

 

GRUPA

I

GALAȚI 2

II

IAȘI 3

III

CONSTANȚA 3

IV

PLOIEȘTI

BUCUREȘTI 13

V

BUCUREȘTI 11

Pitești 3;Bacău 2

VI

BUCUREȘTI 12

IUNIE

06/07

           

13/14

Lumpan Andreea

Ene Cornelia

   

Fotescu M./Fără B11

Cioacă Beti Ana

20/21

   

Ene Cornelia

Lumpan Andreea

   

27/28

           

IULIE

04/05

 

Lumpan Andreea

       

11/12

Chiriac Irina

         

18/19

   

Lumpan Andreea

Chiriac Irina

Cioacă B. (cu B11)

Balaban Valeria

25/26

           

AUGUST

01/02

     

Fotescu Mihaela

   

08/09

Cioacă Beti Ana

Fotescu Mihaela

Chiriac Irina

     

15/16

         

22/23

         Balaban Valeria  Fotescu/Ene

29/30

           

SEPTEMBRIE

05/06

Balaban Valeria

Chiriac Irina

   

Fotescu M./Ene C.

 

12/13

   

Fotescu Mihaela

Cioacă Beti Ana

   

19/20

           

26/27

           

OCTOMBRIE

03/04

Fotescu M./Ene C.

Cioacă Beti Ana

       

10/11

   

Cioacă Beti Ana

Balaban Valeria

   

17/18

           

24/25

           

31/01

 

Balaban Valeria

       

NOIEMBRIE

07/08

   

Balaban Valeria

FotescuM./Ene C.

   

14/15

 

Fotescu M./Ene C.

       

21/22

           

28/29

   

Fotescu M./Ene C.

     
 

2. REFERENȚII CURSULUI ȘI TEMATICA ACESTUIA

 

01.

TERAPIA LOGOPEDICĂ

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluarea copilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

 

02.

LOGOPATIILE CU ETIOLOGIE COMPLEXĂ

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluarea copilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

 

03.

HIPOACUZIA, PROTEZAREA ȘI IMPLANTUL

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare și voce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „Dr. HOCIOTĂ”

   

04.

TULBURĂRI DE VOCE

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare și voce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „Dr. HOCIOTĂ”

   

05.

LOGOPATII CU ETIOLOGIE NEUROLOGICĂ

Lumpan Andreea, psiholog clinician, practicant în supervizar, formator acreditat ANC

   

06.

AFAZIA

Lumpan Andreea, psiholog clinician, practicant în supervizar, formator acreditat ANC

   

07.

PREACHIZIȚII NECESARE TERAPIEI LOGOPEDICE A COPILULUI CU AUTISM

Gânju Roxana, psiholog clinician

   

08.

TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN AUTISM

Gânju Roxana, psiholog clinician

   

09.

DISLALIILE

Cioacă Beti-Ana, profesor logoped gradul I, psiholog principal, formator acreditat ANC

   

10.

TULBURĂRI DE RITM ȘI FLUENȚĂ

Cioacă Beti-Ana, profesor logoped gradul I, psiholog principal, formator acreditat ANC

   

11.

DISGRAFIA ȘI DISLEXIA

Balaban Valeria, profesor logoped gradul I, formator acreditat ANC

   

12.

DISCALCULIA

Balaban Valeria, profesor logoped gradul I, formator acreditat ANC

   

13.

DISFAGIA

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare și voce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea  persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator F.A.C.F. O.R.L. „Dr. HOCIOTĂ”

   

14.

TULBURĂRI ASOCIATE

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluarea copilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

 

3.PROGRAMA CURSULUI(MODULELE)

 

01.

TERAPIA LOGOPEDICĂ

 1. Știința și practica logopedică.

 1. Puncte de vedere est-vest și consecințele lor.

 1. Metodologia cercetării logopedice și neuro- imagistica.

 1. Genetica și rolul comunicării în formarea și dezvoltarea speciei umane.

 1. Locul și rolul logopediei și logopedului în est și vest.

 1. Diagnosticul logopedic: prezumtiv, definitiv și diferențial.

 1. Documentele logopedice.

 1. Cabinetul logopedic și trusele delucru.

 1. Protocoalele de lucru în intervenția logopedică.

 1. Rolul specialiștilor și aparținătorilor în terapialogopedică.

   

02.

LOGOPATIILE CU ETIOLOGIE COMPLEXĂ

 1. Logopatiile cu etiologie genetică: malformațiile buco- maxilo-faciale, Sindromul Peter, Sindromul Angelman,Sindromul Cornelia de Lange, Sindromul Beuren - Williams,Sindromul Bournevillle, SindromulDown.

 1. Logopatiile determinate de encefalopatii, traumatisme.

 1. Apraxia verbală.

 1. Logopatiile cu etiologie neurologică determinate genetic: alalia și dizartria.

 1. ADD și ADHD, etiologie multifactorială.

 1. Autismul, logopatia cu cel mai mare potențioal de afectare a populației.

 1. Logopatiile cu etiologie complexă : disfagia, retardul mintal, întârzierea în dezvoltarea limbajului

03.

HIPOACUZIA, PROTEZAREA ȘI IMPLANTUL

 1. Anatomia aparatului auditiv.

 1. Cauzele hipoacuziei.

 1. Tipuri de hipoacuzie.

 1. Investigații și tratament

 1. Copilul deficient de auz particularități psihologice.

 1. Implantul cohlear.

 1. Descrierea tehnologiei.

 1. Recuperarea auditiv verbală.

 1. Mecanismele audiției și procesele lingvistice.

 1. Tehnici de demutizare.

 1. Tehnici de dezvoltare a limbajului.

04.

TULBURĂRI DE VOCE

 1. Anatomia și fiziologia vocii umane.

 1. Etiologia tulburărilor de voce.

 1. Tipuri de tulburări de voce.

 1. Instrumentele de evaluare și diagnoză în logapatiile de voce.

 1. Colaborarea cu aparținătorii și specialiștii.

 1. Mecanismele compensatorii în terapia tulburărilor de voce

 1. Terapia tulburărilor de voce.

 1. Prezentări de caz.

 1. Foniatria și logopedia, ieri și azi.

05. LOGOPATII CU ETIOLOGIE NEUROLOGICĂ

 1. Prezentare generală: ce sunt logopatiile cu etiologie neurologică; care sunt logopatiile cu etiologie neurologică.

 1. Alalia: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție.

 1. Dizartria. Prezentare generală, evaluare și diagnostic; intervenție.

 1. Apraxia: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție.

 1. ADD: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție.

 1. ADHD: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție.

 1. Colaborarea cu apartinatorii. Acordarea suportului aparținătorului, consiliere și orientare.

 1. Colaborarea cu echipa de specialiști. Colaborarea cu alte specialități medicale și paramedicale. Abordarea holistica a pacientului.

 1. Alte terapii: kinetoterapie - bobat și voita, ergoterapie, terapia ocupațională, hidroterapia, ozonoterapia, meloterapia și tehnica Tomatis,

 1. terapia craniosacrală, comunicare prin schimbul de pictograme.

 1. Sinteza cursului. Sumarul logopatiilor discutate.

06. AFAZIA

1. Prezentare generală; istoricul afaziei.

2. Forme de afazie. Pacientul cu afazie.

3. Fișa clinică: prezentare generală. Intocmirea fișei clinice.

4. Instrumente de evaluare, prezentare, utilitate și modalitateade aplicare.

5. Asocierea cu alte tulburări. Demențe.Tulburări de personalitate.

6. Materiale de lucru: materiale existente – planșe, jocuri,platforme computerizate. Materiale confecționate.

7. Prezentare de caz: anamneza – prezentare. Identificareatipuluide afazie. Plan de intervenție.

8. Colaborarea cu aparținătorii. Acordarea suportului aparținătorului,consiliere și orientare.

9. Colaborarea cu echipa de specialiști. Colaborarea cu alte specialități medicale și paramedicale.Abordarea holistică apacientului.

10. Alte terapii: kinetoterapie,ergoterapie, terapia ocupațională, comunicare prin schimbul de pictograme.

11. Sinteza cursului. Trecerea în revistă a tuturor aspectelorimportante discutate în cadrul zilei de curs.

07.PREACHIZIȚII NECESARE TERAPIEI LOGOPEDICE A COPILULUI CU AUTISM

1. Concept. Etiologie. Simptome. Definirea autismului.

2. Examinarea complexa. Diagnostic diferential.

3. Anamneza.

4. Crearea relației terapeutice cu aparținătorii.

5. Instrumente de evaluare.

6. Cooperarea cu alți specialiști.

7. Evaluarea logopedică a copilului non-verbal/ verbal.

8. Jocuri pentru crearea relației terapeutice (preterapie).

9. Cunoastera principiilor ce stau la baza terapiei ABA.

10. Achiziții necesare începerii terapiei logopedice.

11. Cunoașterea de exerciții cu caracter general.

12.Exerciții practice.

13. Exercițiilor pentru: aparatul fono-articulator, dezvoltarearespirației deficitare, dezvoltarea auzului fonematic.

14. Exercitii practice – ordineaintroducerii exercițiilor.

15. Intrebări și răspunsuri.

08. TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN AUTISM

Lucrul cu copilul cu autism

1. Jocuri pentru crearea relației terapeutice (preterapie).

2. Cunoastera principiilor ce stau la baza terapiei ABA.

3. Achiziții necesare începerii terapiei logopedice.

4. Exerciții practice.

Terapia cu caracter specific a copilului cu autism.

5. Insușirea unor tehnici de impostare a sunetelor (adaptate copilului cu autism).

6. Crearea limbajului. Introducerea limbajului receptiv.

7. Introducerea limbajului expresiv.Vocale, cuvinte bisilabice,onomatopee. Cereri. Verbalizare spontană.

8. Ecolalia. Preîntâmpinarea ecolaliei.

9. Dezvoltarea vocabularului. Pronunția corectă a cuvântuluicu trei silabe.

10. Dezvoltarea propoziției.

11. Prezentări de cazuri.

12. Studii de caz.

 

09. DISLALIILE

1. Definire, simptomatologie, etiologie.

2. Principiile intervenției logopedice.

3. Clasificarea sunetelor.

4. Evaluarea complexă.

5. Completarea fișei logopedice.

6. Terapia dislaliilor.

7. Gimnastica respiratorie.

8. Gimnastica fono-articulatorie.

9. Dezvoltarea suzului fonematic.

10. Terapia specifică fiecărei dislalii.

10. TULBURĂRI DE RITM ȘI FLUENȚĂ

1. Definiție, simptomatologie și etiologie.

2. Clasificarea tulburărilor de ritm și fluență.

3. Bâlbâiala clinică și tonică.

4. Realizarea echilibrului inspir-expir.

5. Exerciții de respirație.

6. Jocul în terapia logopedică.

7. Tipuri de psihoterapii.

8. Exerciții pentru restabilirea fluenței verbale.

11.DISGRAFIA ȘI DISLEXIA

1. Concept. Etiologie. Simptome.

2. Examinarea complexă. Diagnostic diferențial.

3. Auzul fonematic, reper important în diagnosticuldiferențial. Exerciții practice.

 

4. Exerciții practice pentru formarea structurilor spațiale.

5. Exerciții practice pentru formarea orientării temporale.

6. Exerciții practice pentru formarea serialității.

7. Exerciții practice pentru învățarea citit-scrisului.

8. Exerciții pentru antrenarea memoriei de lucru.

9. Prezentări de cazuri.

12.DISCALCULIA

1. Concept. Etiologie. Simptome.

2. Evaluare. Tipuri de discalculii.

3. Activități pentru formarea reaprezentărilor cantitative.

4. Organizarea spațio-temporală și dificultățile de calcul.

5. Activități de tipul: identificare, grupare, ordonare, clasificare, seriere.

6. Activități de învățare a operațiilor cu cantități/numere.

7. Numărul și cifra.

13.DISFAGIA

1. Deglutiția fiziologică, normală - un proces complex: anatomia, caracteristici de bază.

2. Stadiile glutiției.

3. Ordinea în deglutiție.

4. Disfagia: definiție, anatomie, clasificare, tipologie

5. Cauzele disfagiei.

6. Terapia.

7. Protocol de recuperare.

8. Monitorizarea și explicarea imaginilor video.

14. TULBURĂRI ASOCIATE

1. Metodele, strategiile, procedurile și tehnicile prin carese formează/corectează/recuperează vocea, vorbirea, limbajul și comunicarea la

persoanele la care logopatia este secundară altei tulburări.

2. Elaborarea programului de intervenție personalizată în cazul asocierii mai multor logopatii.

3. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu ADD.

4. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu ADHD.

5. Elaborarea programului de intervenție personalizatăîn logopatiile asociate cu dependența afectivă.

6. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu tulburări comportamentale și/sau tulburări psihice.

7. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu deficit senzorial.

8. Logopatiile și tulburările psihomotorii, locomotorii sau ale tonusului muscular.

9. Prevenția în România.

 

Modulele au o durată de 6 (șase) ore.

Atenție! Modulele dnei Cioacă Beti Ana au durata de 4 (4) ore.

 

4.ORGANIZAREA GRUPELOR

 

Pentru fluența cursului, în baza numărului cursanților care s-au înscris la acest format și a stadiului deparcurgere a cursului, cele 11 grupe s-au restructurat și organizat în 6 (șase) grupe:

 
 • GRUPA GALAȚI 2 devine GRUPA I

 • GRUPA IAȘI 3 devine GRUPA II

 • GRUPA CONSTANȚA 3 devine GRUPA III

 • GRUPELE PLOIEȘTI 1 și BUCUREȘTI 13 devin împreună GRUPA IV

 • GRUPELE BUCUREȘTI 11, PITEȘTI 3 și BACĂU 2 devin împreună GRUPA V

ATENȚIE! GRUPA BUCUREȘTI 11 SE VA ALĂTURA GRUPEI V DIN DATA DE 18 IULIE!

 • GRUPA BUCUREȘTI 12 devine Grupa VI

 

5. PARTICIPAREA LA CURSUL ONLINE

 

1. În funcție de grupa de care aparțineți, cu cel puțin patru zile înainte de a fi invitați la audierea modulului din weekend, plătiți fizic sau online la:

 

CEC BANK, Ag.Cotroceni, București, în contul RO92CECEB50343RON0650138, CIF 10182031 pentru Asociația Logopezilor din România,

taxă de curs: 145 lei. /modul (1 zi)

 

Pentru modulele d-nei Cioacă Beti Ana suma care trebuie plătită este de 100 de lei/modul (1 zi)

 

Aveți grijă să plătiți comisionul bancar, separat de suma aferenta taxei de curs.

 

Totalul necesar depunerii este: TAXA DE CURS + COMISIONUL CERUT DE BANCĂ.

 

2. După plată, trimiteți, pe email, referentului la modulul/modulele la care urmează să participați online, scanată/fotografiată, dovada plății. În baza acestei dovezi de plată se realizează lista celor care sâmbătă dimineața veți fi invitați la audiere. Referentul are nevoie să primească această informare privind plata până joi seara, astfel încât vineri să intocmească lista celor activi.

 

3. În dimineața zilei de întâlnire online, la ora 09,45, vor fi trimise, pe email, la adresele de la care au fost primite confirmarile de plată, de către referent, invitațiile către cursanți.

Invitațiile vor parveni având ca expeditor adresele de email ale referenților de pe logopezi.ro.

 

Aceste adrese sunt:

Ene Cornelia: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Balaban Valeria: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Cioacă Beti-Ana: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Fotescu Mihaela: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Andreea Lumpan - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Irina Chiriac - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Roxana Clinciu - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

4. Modulele pot fi urmărite pe calculator, laptop, tabletă și telefon mobil. Pentru urmarirea cursului este necesar ca atât dispozitivele folosite cât şi conexiunea la internet să fie adecvate din punct de vedere al preformantelor acestora (puterea de procesare a echipamentelor folosite – desktop, laptop, tabletă, telefon mobil, respectiv latimea de bandă și latenţa conexiunii la internet)

 

5. Calitatea desfăşurării cursului online depinde de nivelul tehnic al  părților implicate – referent și cursanţi.

Fiecare parte este responsabilă de tehnica de calcul folosită.

În principiu, referenții vor folosi pentru prezentare platforma Zoom

 

6. Cei care, față de orarul afișat, au în propriul program alte activități programate, pot face recuperarea modulelor respective urmărind programul celorlalte grupe și identificând o altă grupă la care pot participa, în celeași condiții de plată.

De ex.: sunt la grupa IV, iar pe 1/2 august am altceva planificat. Mă uit în orar și văd că aceste module la care nu pot participa sunt și la grupa II, pe 8/9 august, dar și la grupa V, pe 13/14 iunie. În această situaţie sunt două posibilități de recuperare.

Singura cerință este ca atunci când recuperați la o altă grupă să menționați referentului de la ce grupă veniți.

 

7. Vă reamintim: pentru a obține diploma de perfecționare, aveți de audiat 12 din cele 14 module.

 

8. Sunt persoane care doresc să audieze doar anumite module. O pot face și, în această situaţie, vor primi adeverință pentru modulele audiate, cu detalierea acestora.

 

9. Finalizarea se face la modulul 14, în discuție deschisă, pe baza fișelor de caz pe care le-ați primit la începutul cursului.

Dacă echipa inițială s-a destrămat, nu este nici o problemă: veți prezenta cazul singur/singură, și-l vom discuta împreună.

 

10. Diplomele/adeverințele cu anexele corespunzătoare, le veți primi prin poștă, cu confirmare de primire,

ATENȚIE ! Plata unui modul nu echivalează cu prezența la prezentarea modulului. Trebuie să răspundeți prezent la invitația referentului.

 

Aveți recomandarea noastră de a pune întrebări, ori de câte ori aveți nevoie de o precizare.

 

Dacă aveți întrebări, sunați la organizatorul de grup, iar cei din București la Ene Cornelia