Curs 2017, Pitești - Închidere Înscrieri

ÎNSCRIERILE    LA    CURSUL   DIN  PITEȘTI   S-AU  ÎNCHIS.

Curs 2017, Bucureşti - Adresă

Locul de desfăşurare al cursului care începe pe data de 25 Martie 2017 se află la adresa: Str. Papiu Ilarian, Nr 15, Parter, Interfon 1, Sector 3. Punct de reper: Metrou Dristor

ORAR CURS CONSTANȚA 2017 - Actualizat

IN URMA DECIZIEI GRUPULUI DE CURSANȚI

PROGRAMUL SE SCHIMB Ă ASTFEL:

ORAR CURS CONSTANȚA 2017

01. TERAPIA LOGOPEDICĂ

28.01.2017

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluareacopilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

Ora

Topică

10:00

1. Știința și practica logopedică.

 

2. Puncte de vedere est-vest și consecințele lor.

 

3. Metodologia cercetării logopedice și neuro- imagistica.

 

4. Genetica și rolul comunicării în formarea și dezvoltarea speciei umane.

 

5.Locul și rolul logopediei și logopedului în est și vest.

12:30

Pauză de cafea

 

6. Diagnosticul logopedic: prezumtiv, definitiv și diferențial.

 

7. Documentele logopedice.

 

8. Cabinetul logopedic și trusele de lucru

 

9. Protocoalele de lucru în intervenția logopedică.

 

10. Rolul specialiștilor și aparținătorilor în terapia logopedică.

15:30

Întrebări și răspunsuri.

 

Inmânarea fișelor de examinare.

   

02. LOGOPATIILE CU ETIOLOGIE COMPLEXĂ

29.01.2017

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluarea copilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

Ora

Topică

10:00

1. Logopatiile cu etiologie genetică : malformațiile buco-maxilo-faciale, Sindromul Peter, Sindromul Angelman, Sindromul Cornelia Lange, Sindromul Williams, Sindromul Bournevillle, Sindromul Down.

 

2. Logopatiile determinate de encefalopatii, traumatisme.

 

3. Apraxia verbală.

12:30

Pauză de cafea

 

4. Logopatiile cu etiologie neurologică : alalia și dizartria.

 

5. ADD și ADHD.

 

6. Autismul.

 

7.Logopatiile cu etiologie complexă : disfagia, retardul mintal, întârzierea în dezvoltarea limbajului

15:30

Întrebări și răspunsuri.

   

03. PREACHIZIȚII NECESARE TERAPIEI LOGOPEDICEA COPILULUI CU AUTISM

25.02.2017

Chiriac Irina Andreea, formator ANC, psihoterapeut logoped, master în psihoterapie experiențial unificatoare și dezvoltare personală, licențiat în psihopedagogie specială, experiență în terapia copiilor cu autism și întârzâiere în dezvoltare

Ora

Topică

10:00

1. Concept .Etiologie. Simtome. Definirea autismului

 

2. Examinarea complexa. Diagnostic diferential.

 

3. Anamneza.

 

4. Crearea relației terapeutice cu aparținătorii.

 

5. Instrumente de evaluare

 

6. Cooperarea cu alți specialiști

 

7. Evaluarea logopedică a copilului non-verbal/ verbal

 

8. Jocuri pentru crearea relației terapeutice (preterapie)

12:30

Pauză de cafea

 

9. Cunoastera principiilor ce stau la baza terapiei ABA

 

10. Achiziții necesare începerii terapiei logopedice

 

11. Cunoașterea de exerciții cu caracter general

 

12. Exerciții practice.

 

13. Exercițiilor pentru: aparatul fono-articulator, dezvoltarea respirației deficitare, dezvoltarea auzului fonematic.

 

14. Exercitii practice – ordinea introducerii exercitiilor

 

15. Intrebari si raspunsuri

   

04. TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN AUTISM

26.02.2017

Chiriac Irina Andreea, formator ANC, psihoterapeut logoped, master în psihoterapie experiențial unificatoare și dezvoltare personală, licențiat în psihopedagogie specială, experiență în terapia copiilor cu autism și întârzâiere în dezvoltare

Ora

Topică

10:00

Lucrul cu copilul cu autism

 

1. Jocuri pentru crearea relației terapeutice (preterapie)

 

2. Cunoastera principiilor ce stau la baza terapiei ABA

 

3. Achiziții necesare începerii terapiei logopedice

 

4. Exerciții practice.

Terapia cu caracter specific a copilului cu autism

 

5. Insușirea unor tehnici de impostare a sunetelor

(adaptate copilului cu autism)

12:30

Pauza de cafea

 

6. Crearea limbajului. Introducerea limbajului receptiv

 

7. Introducerea limbajului expresiv.Vocale, cuvinte bisilabice, onomatopee. Cereri. Verbalizare spontană.

 

8. Ecolalia. Preîntâmpinarea ecolaliei.

 

9. Dezvoltarea vocabularului. Pronunția corectă a .cuvântului din trei silabe.

 

10. Dezvoltarea propoziției.

 

11. Prezentări de cazuri.

 

12. Studii de caz

15:30

Întrebări și răspunsuri

   

05. LOGOPATII CU ETIOLOGIE NEUROLOGICĂ

25.03.2017

Lumpan Andreea, psiholog clinician

Ora

Topică

10:00

1. Prezentare generală: ce sunt logopatiile cu etiologie neurologică; care sunt logopatiile cu etiologie neurologică.

 

2. Alalia: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție

 

3. Dizartria. Prezentare generală, evaluare și diagnostic; intervenție

 

4. Apraxia: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție

 

5. ADD: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție

 

6. ADHD: prezentare generală; evaluare și diagnostic; intervenție

12:30

Pauză de cafea

 

7. Colaborarea cu apartinatorii. Acordarea suportului aparținătorului,

consiliere și orientare

 

8. Colaborarea cu echipa de specialiști. Colaborarea cu alte specialități medicale și paramedicale. Abordarea holistica a pacientului

 

9. Alte terapii: kinetoterapie - bobat și voita, ergoterapie, terapia ocupațională, hidroterapia, ozonoterapia, meloterapia și tehnica Tomatis, terapia craniosacrală, comunicare prin schimbul de pictograme

 

10. Sinteza cursului. Sumarul logopatiilor discutate

15:40

La dispoziția cursanților. Întrebări și răspunsuri

   

06. AFAZIA

26.03.2017

Lumpan Andreea, psiholog clinician

Ora

Topică

10:00

1. Prezentare generală; istoricul afaziei.

 

2. Forme de afazie. Pacientul cu afazie.

 

3. Fisa clinică: prezentare generală. Intocmirea fișei clinice

 

4. Instrumente de evaluare, prezentare, utilitate și modalitatea de aplicare.

 

5. Asocierea cu alte tulburări. Demențe.Tulburări de personalitate

 

6. Materiale de lucru: materiale existente – planșe, jocuri, platforme computerizate. Materiale confecționate

12:30

Pauză de cafea

 

7. Prezentare de caz: anamneza – prezentare. Identificarea tipului de afazie. Plan de intervenție

 

8. Colaborarea cu apartinatorii. Acordarea suportului aparținătorului,

consiliere și orientare

 

9. Colaborarea cu echipa de specialiști. Colaborarea cu alte specialități medicale și paramedicale.Abordarea holistică a pacientului.

 

10. Alte terapii: kinetoterapie, ergoterapie, terapia ocupatională, comunicare prin schimbul de pictograme

 

11. Sinteza cursului. Trecerea în revistă a tuturor aspectelor importante discutate in cadrul zilei de curs.

15:40

Întrebări și răspunsuri. La dispoziția cursanților

   

07. TULBURĂRIDE VOCE

22.04.2017

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare șivoce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea  persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „Dr. HOCIOTĂ”

Ora

Topică

10:00

1. Anatomia și fiziologia vocii umane.

 

2. Etiologia tulburărilor de voce.

 

3. Tipuri de tulburări de voce.

 

4. Instrumentele de evaluare și diagnoză în logapatiile de voce

 

5. Colaborarea cu aparținătorii și specialiștii

12:30

Pauză de cafea

 

6. Mecanismele compensatorii în terapia tulburărilor de voce

 

7. Terapia tulburărilor de voce

 

8. Prezentări de caz

 

9. Foniatria și logopedia, ieri și azi

15:30

Întrebări și răspunsuri

   

08. HIPOACUZIA, PROTEZAREA ȘI IMPLANTUL

23.04.2017

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare șivoce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea  persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „Dr. HOCIOTĂ”

Ora

Topică

10:00

1. Concept. Etiologie. Simptome

 

2. Examinarea complexă. Diagnostic diferențial

 

3. Auzul fonematic, reper important în diagnosticul diferențial

 

4. Exerciții practice pentru formarea structurilor spațiale

 

5. Exerciții practice pentru formarea orientării temporale

12:30

Pauză de cafea

 

6. Exerciții practice pentru formarea serialității

 

7. Exerciții practice pentru învățarea citit-scrisului

 

8. Exerciții pentru antrenarea memoriei de lucru

 

9. Prezentări de cazuri

15:30

Întrebări și răspunsuri

   

09. DISLALIILE

13.05.2017

Cioacă Beti-Ana, profesor logoped gradul I, psiholog principal, formator acreditat ANC

Ora

Topică

10:00

1. Definire, simptomatologie, etiologie

 

2. Principiile intervenției logopedice

 

3. Clasificarea sunetelor

 

4. Evaluarea complexă

 

5. Completarea fișei logopedice

12:30

Pauză de cafea

 

6. Terapia dislaliilor

 

7. Gimnastica respiratorie

 

8. Gimnastica fono-articulatorie

 

9. Dezvoltarea suzului fonematic

 

10. Terapia specifică fiecărei dislalii

15:30

Intrebări și răspunsuri

 

   

10. TULBURĂRI DE RITM ȘI FLUENȚĂ

14.05.2017

Cioacă Beti-Ana, profesor logoped gradul I, psiholog principal, formator acreditat ANC

Ora

Topică

10:00

1. Definiție, simptomatologie și etiologie

 

2. Clasificarea tulburărilor de ritm și fluență

 

3. Bâlbâiala clinică și tonică

 

4. Realizarea echilibrului inspir-expir

12:30

Pauză de cafea

 

5. Exerciții de respirație

 

6. Jocul în terapia logopedică

 

7. Tipuri de psihoterapii

 

8. Exerciții pentru restabilirea fluenței verbale

15:40

Întrebări și răspunsuri

   

11. DISGRAFIA ȘI DISLEXIA

10.06.2017

Balaban Valeria, profesor logoped gradul I, formator acreditat ANC

Ora

Topică

10:00

1. Concept. Etiologie. Simptome

 

2. Examinarea complexă. Diagnostic diferențial

 

3. Auzul fonematic, reper important în diagnosticul diferențial

 

4. Exerciții practice pentru formarea structurilor spațiale

 

5. Exerciții practice pentru formarea orientării temporale

12:30

Pauză de cafea

 

6. Exerciții practice pentru formarea serialității

 

7. Exerciții practice pentru învățarea citit-scrisului

 

8. Exerciții pentru antrenarea memoriei de lucru

 

9. Prezentări de cazuri

15:30

Întrebări și răspunsuri

 

   

12. DISCALCULIA

11.06.2017

Balaban Valeria, profesor logoped gradul I, formator acreditat ANC

Ora

Topică

10:00

Concept. Etiologie. Simptome

 

2. Evaluare. Tipuri de discalculii

 

3. Activități pentru formarea reprezentărilor cantitative

 

4. Organizarea spațio-temporală și dificultățile de calcul

12:30

Pauză de cafea

13:00

5. Activități de tipul: identificare, grupare, ordonare, clasificare, seriere

 

6. Activități de învățare a operațiilor cu cantități/numere

 

7. Numărul și cifra

15:40

Întrebări și răspunsuri

   

13. DISFAGIA

08.07.2017

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare șivoce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea  persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „Dr. HOCIOTĂ”

Ora

Topică

10:00

1. Deglutiția fiziologică, normală -  un proces complex:

anatomia, caracteristici de bază

 

2. Stadiile glutiției

 

3. Ordinea în deglutiție

 

4. Disfagia: definiție, anatomie, clasificare, tipologie

12:30

Pauză de cafea

 

5. Cauzele disfagiei

 

6. Terapia

 

7. Protocol de recuperare

 

8. Monitorizarea  și explicarea imaginilor video

Observație: expunerea este realizată prin exemplificări video și modele de terapii film-audio- video

 

   

14.TULBURĂRI ASOCIATE

09.07.2017

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluareacopilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

Ora

Topică

10:00

1.Metodele, strategiile, procedurile și tehnicile prin care se formează/corectează/recuperează vocea, vorbirea limbajul și comunicarea la persoanele la care logopatia este secundară altei tulburări.

 

2. Elaborarea programului de intervenție personalizată

în cazul asocierii mai multor logopatii

 

3. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu ADD

 

4. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu ADHD

 

5. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu dependența afectivă

12:30

Pauză de cafea

 

6. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu tulburări comportamentale și/sau tulburări psihice

 

7. Elaborarea programului de intervenție personalizată în logopatiile asociate cu deficit senzorial

 

8. Logopatiile și tulburările psihomotorii, locomotorii sau ale tonusului muscular

 

9. Prevenția în România

14:00

Examinarea finală. Inmânarea diplomelor

ORAR CURS BRAȘOV 2017

01. TERAPIA LOGOPEDICĂ 21.01.2017

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluareacopilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

 

02. LOGOPATIILE CU ETIOLOGIE COMPLEXĂ 22.01.2017

Ene Cornelia, profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluareacopilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

 

03. LOGOPATII CU ETIOLOGIE NEUROLOGICĂ 18.02.2017

Lumpan Andreea, psiholog clinician

 

04. TERAPIA IN AUTISM 19.02.2017

Bădeanca Irina Andreea, formator ANC, psihoterapeut logoped, master în psihoterapie experiențial unificatoare și dezvoltare personală, licențiat în psihopedagogie specială, experiență în terapia copiilor cu autism și întârzâiere în dezvoltare

 

05. TULBURĂRI DE VOCE 18.03.2017

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare șivoce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea  persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „dr. HOCIOTĂ”

 

06. HIPOACUZIA, PROTEZAREA ȘI IMPLANTUL 19.03.2017

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare șivoce pentru pacienții laringectomizați total, specialist în demutizarea  persoanelor hipoacuzice, specialist în terapia auditiv verbală, specialist în realizarea audiometriei comportamentale, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „dr. HOCIOTĂ”

 

07. DISLALIILE 22.04.2017Balaban Valeria, profesor logoped gradul I, formator acreditat ANC      

 

08. DISGRAFIA ȘI DISLEXIA 23.04.2017

Balaban Valeria, profesor logoped gradul I, formator acreditat ANC

 

09. DISFAGIA 20.05.2017

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare și

voce pentru pacienții laringectomizați total, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „dr. HOCIOTĂ”

 

10. TULBURĂRI DE RITM ȘI FLUENȚĂ 21.05.2017

Fotescu Zamfir Mihaela, logoped principal, specialist în demutizare și voce pentru pacienții laringectomizați total, colaborator I.F.A.C.F. O.R.L. „dr. HOCIOTĂ”      

 

11. DISCALCULIA 17.06.2017 Balaban Valeria, profesor logoped gradul I, formator acreditat ANC  

 

12. TULBURĂRI ASOCIATE 18.06.2017

Ene Cornelia,   profesor logoped gradul I, certificat în psihodiagnoza, intervenția și evaluarea copilului cu tulburări în dezvoltare, în instrumentul de stimulare mentală Feuerstein faza I A, formator acreditat ANC

CURS CONSTANȚA 2017

CURS 2017

Ca urmare a solicitărilor primite, se va tine cursul „TEHNICI SI PROCEDURI DE INTERVENTIE IN TERAPIA LOGOPATIILOR” (logopedie aplicată) de către Asociația Logopezilor din România – ALR, în Constanţa, în perioada ianuarie – iunie 2017.

Cursul conține 12 module grupate câte 2/week-end – șase luni (ianuarie – iunie 2017).

Inscrierile se fac la ALR – filiala Constanta

CURS LOGOPEDIE APLICATǍ

TEHNICI ȘI PROCEDURI DE INTERVENȚIE ÎN TERAPIA LOGOPATIILOR”

 

 

ORGANIZATOR – ALR Filiala Constanţa (Asociaţie profesională) va asigura:

I. referenţii de curs cu peste 30 ani de experienta teoretică şi practică

II. suport de curs

III. adeverinţă de participare pentru cei care asistă parţial la curs

IV. diplomă de participare cu anexa pentru cei care asistă la toate modulele şi  care este echivalată cu un curs de perfecţionare

V. credite oferite de Colegiul Psihologilor din România pentru cei care au drept de libera practica

* atentie costul/modul este de 300 lei pentru specialiştii cu drept de libera practică

 

Numărul de locuri limitat: 20 persoane

 

Condițiile de înscriere :

 • student la psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie;

 • absolvenți și masteranzi în psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie;

 • practicanți cu drept de liberă practică în aceste domenii.

 

Costuri :

Fiecare modul - studenti si masteranzi costă 225 lei, se organizeaza  intensiv doua module/weekend

Cost total 450 lei/ weekend: doua module, 3 pauze de cafea, masa de pranz

Cost/modul este de 300 lei pentru specialistii cu drept de libera practica

Plata se face 50 % la înscriere  si 50% la începerea cursului.

 

 

Pentru studenţi/masteranzi la psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie se aplică un discount de 5% (în baza voucher-ului primit); 

un grup de 4 studenţi/masteranzi beneficiază de o reducere de 10% fiecare.

 

Programa cursului, pe module, este următoarea:

 • I. TERAPIA LOGOPEDICĂ

 • II. LOGOPATIILE CU ETIOLOGIE COMPLEXĂ

 • III. DISGRAFIA ȘI DISLEXIA

 • IV. DISCALCULIA

 • V. DISLALIILE

 • VI. TULBURĂRI DE RITM ȘI FLUENȚĂ

 • VII. TULBURĂRI DE VOCE

 • VIII. DISFAGIA

 • IX. HIPOACUZIA, PROTEZAREA ȘI IMPLANTUL

 • X. LOGOPATII CU ETIOLOGIE NEUROLOGICĂ

 • XI. TERAPIA IN AUTISM

 • XII. TULBURĂRI ASOCIATE

 

Frecventarea cele douăsprezece module se finalizează cu o diplomă de absolvire însoțită de anexa cu opisul temelor, aceasta fiind recunoscută în orice instituție ca fiind o diplomă de absolvire a unui curs de perfecționare. De asemenea, este utilă pentru angajare în privat sau pentru a deschide un PFA sau SRL ca suport pentru învățământ.

Pentru o frecventă mai mică de opt module, se primește adeverință de participare la curs, cu anexa exemplificativă.

Examinarea finală se face pe baza evaluării unei fise si formularea unui diagnostic prezumtiv, recomandări si propuneri pe caz si are loc în cuprinsul ultimului modul.

Mai multe detalii la: 


Mobil: 0740 490 881

0722 898 944

Site: www.alrcta.ro

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea." class="western">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea." class="western">training@alrcta.ro