Afazia

Poza Cioacă Beti-Ana
Cioacă Beti-Ana
Vicepresedinte, Formator

Cioacă Beti-Ana, profesor logoped gradul I, psiholog principal, formator acreditat ANC

Condiții de înscriere

Pentru înscrierea la curs este necesară îndeplinirea uneia din opțiunile de mai jos:
  • student la psihopedagogie specială, pedagogie generală, psihologie;
  • absolvent sau masterand în psihopedagogie specială, pedagogie generală, psihologie;
  • practicant cu drept de liberă practică în aceste domenii

Descrierea modulului

Frecventarea a unsprezece module se finalizează cu o diplomă de participare cu anexa.

Pentru o frecvență mai mică de unsprezece module, se primește adeverință de participare la curs.


Examinarea finală se realizează pe baza unui studiu de caz prezentat de cursant și formularea unui diagnostic prezumtiv, recomandări și propuneri de proiect personalizat de intervenție terapeutică.

Aplicația are loc la sfârșit de săptămână, o dată pe lună, sâmbăta și duminica.

Powered by Froala Editor

Notă: Acest modul face parte din cursul Tehnici și proceduri de intervenție în terapia logopatiilor. La finalizarea acestui modul se primește adeverință de participare la curs. Frecventarea a 11 (unsprezece) module se finalizează cu o diplomă de participare cu anexă.
Atenție: Acest curs este de perfecționare, nu de formare.