Filiala Timisoara

ASOCIAŢIA LOGOPEZILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA TIMIŞOARA

-din anul 1994-

 

Raport de activitate al Asociaţiei Logopezilor din România

Filiala Timiş

anul 2009

ACTIVITĂŢI CU CARACTER PROFESIONAL, PRACTIC APLICATIV ŞI DE INFORMARE

Abordarea unor tematici de actualitate şi cu o distribuţie largă în terapia logopedică efectuată în cadrul centrelor, precum:

Problemele educaţionale ale copiilor de cristal şi copiilor indigo

Dezvoltarea comunicării şi limbajului la copiii cu patologii asociate

Copilului hipoacuzic şi problemele sale educaţionale

Modalităţi de dezvoltare a scris - cititului la copilul deficient de vedere

Lexia şi grafia la copilul cu ADHD

Modalităţi de implicare a tehnologiilor informaţionale în terapia deficienţelor de comunicare şi limbaj

Modalităţi de intervenţie terapeutică în discalculia şcolarului mic

Logonevroza - terapie şi speranţă

Dispozitivele electronice şi implicarea lor în terapia tulburărilor de comunicare şi limbaj

 

Activităţi demonstrative

 

Modalităţi de implementare a tehnologiei informaţionale în terapia logopedică

utilizarea dispozitivelor pentru corectarea citit-scrisului la copiii cu sindrom Down

abilitarea în utilizarea unor softuri educaţionale pentru dislexie şi disgrafie

(Proiect norvegian)

Aspecte metodologice specifice în organizarea activităţilor recuperatorii în cazul:

copiilor cu ADHD - (Centrul Speranţa)

copiilor cu deficienţe asociate (Căminul de zi Podul lung)

 

Acţiuni de susţinere profesională a stagiarilor şi studenţilor

 

Repartizarea pentru asistenţă la diferite activităţi recuperatorii ale colegilor cu mai multă experienţă

Repartizarea studenţilor membrii ai asociaţiei pentru a efectua practica pedagogică şi a-şi realiza demersurile experimentale pentru întocmirea lucrărilor de licenţă în centrele logopedice cu membrii mai vechi ai asociaţiei.

Realizarea practicii aplicative atât a studetuilor cât şi a proaspeţilor absolvenţi în institutii ca Centrul Speranţa, Podul Lung, Şcoala de ambliopi, clasele cu predare Step by step, Grădiniţa "Luminiţa" pentru copiii cu deficienţe de vedere şi patologii asociate

 

Acţiuni de realizare a suporturilor informative şi acţionale

Multiplicarea materialelor suport pentru acţiunile de informare şi perfecţionare pe tema disfuncţiilor ADHD, copiilor de cristal şi copiilor indigo, hipoacuzici şi ambliopi, discalculia şcolarului mic

Multiplicare materialelor demonstrative

Modele de programe recuperatorii

Multiplicarea soft-urilor educaţionale şi a programelor de intervenţie

FiImarea unor intervenţii terapeutice şi activităţi recuperatorii deosebite

Realizarea unor CD-uri cu activităţi de dezvoltare a limbajului şi terapie ocupaţională

 

Acţiuni şi activităţi, dezbateri realizate în colaborare cu alte instituţii şi cu specialişti din alte domenii apropiate (psihologi, medici psihiatrii, kinetoterapeuţi, psihopedagogi, laringologi, neurologi, etc.)

Elemente de subtilitate în comunicarea modernă didactică: transferul de la comunicarea obişnuită la comunicarea didactică (pentru copiii cu CES) prof.Diana Stefani şi prof. L.J. Hunyady Life Key Institute, California

Modalităţi de abordare a deficienţelor de comunicare şi limbaj ale şcolarului mic ( Fari Kabirpour, director în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Luxembourg

Terapii recuperatorii moderne pentru dezvoltarea comunicării şi limbajului la copiii cu deficienţe de vedere (Grădiniţa „Luminita”)

Copiii cu patologii asociate şi problematica recuperatorie (Centrul de Neuropsihiatrie infantilă Lugoj)

 

Participarea la diverse manifestări locale, nationale sau internaţionale

Conferinţa Internaţională "Comunicarea altfel", ediţia I, Lugoj 2008

Congresul internaţional WECS, Cipru, Nicosia, 2008

Conferinţa lnternaţională, „Comunicarea altfel" editia a II-a, Lugoj, 2009

 

 

Acţiuni umanitare

Organizarea şi coordonarea unor acţiuni de voluntariat pentru integrarea şcolară a copiilor cuprinşi în Proiectul „A doua şansă”

PROBLEME ŞI SOLUŢII

CU CARE FILIALA S-A CONFRUNTAT ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

scăderea continuă a numărului de elevi din centrele logopedice existente a dus la reducerea unor posturi şi ca atare a provocat o fluctuaţie a cadrelor care au trecut la alte catedre şi au renunţat la calitatea de membru

fluctuaţia mare a cadrelor

logopezii din centrele Logopedice şcolare nu au un responsabil de cerc pedagogic ceea ce a făcut ca mobilizarea lor să fie defectuoasă iar cei din centrele şcolare speciale şi-au diversificat activităţile, unele din ele coincizând cu cele ale asociaţiei, ceea ce a provocat un absenteism in parte justificat

au existat şi mai există încă discuţii cu privire la acceptarea studenţilor în asociaţie deşi statutul stipulează acest lucru; aceştia sunt implicaţi în continuare în acţiunile organizate

Cele mai importante aspecte au fost cele legate de:

colaborarea cu alte instituţii formale şi informale în organizarea activităţilor

susţinerea profesională a stagiarilor

abilitarea studenţilor cu problematica logopedică şi elementele de tutorat

calitatea acţiunilor de informare şi demanstrative prin prezenţa unor specialişti în domeniu şi documentaţie de dată recentă (Luxembourg, Institutul Key Life din California)

implicarea membrilor asociaţiei cu mai multă experienţă în practica pedagogică a studenţilor şi în supravegherea corectitudinii implementării factorului experimental în activitatea de cercetare pentru realizarea lucrărilor de licenţă