Din 1990 pana in 2009

 

–1990 –

S-a constituit pe data de 24 ianuarie ASOCIAŢIA LOGOPEZILOR DIN ROMÂNIA  ca

urmare a iniţiativei unui grup de 22 logopezi. Prin sentinţa civilă nr. 1860 din 6 iulie a Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti asociaţia a căpătat personalitate juridică.

Scopul înfiinţării acestei asociaţii a fost cel de reunire într-o organizaţie profesională nonguvernamentală şi apolitică pe toţi cei care conlucrează în domeniul teoretic şi practic al logopediei: cercetare, cabinete interşcolare, policlinici, spitale, şcoli speciale, simţindu-se nevoia realizării de contacte între toţi aceşti specialişti pentru folosirea unui limbaj comun şi pentru continuarea cercetărilor în domeniu.


–1992 –

Seminarul Naţional cu participare internaţională cu tema Handicapul de limbaj la copil - Bucureşti


–1993 –

Este înfiinţată Filiala Iaşi, în urma iniţiativei Dnei. Prof. Veronica Bîlbîie.

Seminarul Naţional de Logopedie cu tema Epistemologia logopaţilor – Iaşi


–1994 –

Este înfiinţată Filiala Timiş, prin iniţiativa Dnei. Lector universitar Liliana Danciu.

Seminarul Naţional de Logopedie cu tema Epistemologia logopaţilor – Iaşi


–1995 –

Curs de perfecţionare cu tema Rinolalia - Bucureşti


–1996 –

Curs de perfecţionare cu tema  Alalia şi  Logonevroza - Bucureşti

Dezbaterea pe problematica Tulburările de auz la copil – Bucureşti şi Timişoara

Sesiunea de comunicări cu participare naţională pe tema Stimularea timpurie a copilului cu cerinte speciale – Bucureşti

Masa rotundă organizată de A.L.R. în colaborare cu G.R.L.A. cu tema Sugestii de cercetare referitoare la limba română

Cursuri de perfecţionare cu temele: Tehnica relaxării în terapia logopedică – Bucureşti

–1997–

Seminarul internaţional de logopedie cu problematica Abordarea conceptului de interdisciplinaritate în terapia logopedică – Iaşi


–1998–

Cursul Actualităţi în evaluarea şi terapia logopedică - Bucureşti

Simpozionul cu participare internaţionala cu tema Auz fonematic – concept şi metodologie – Cluj

Acţiunea cu tema Dislexia – Bucureşti şi Iaşi


–2001–

Este lansată revista Logos în memoria Conf. Dr. Constantin Păunescu


–2005–

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Logopezilor din România Logopedia între tradiţie şi reformă – Bucureşti