Membri cotizanti

Membri cotizanti

 

Lumpan Andreea

Bădeanca Irina

 

Cum sa devin membru?

Membrii Asociaţiei Logopezilor din România sunt membri fondatori, membri asociați, membri simpatizanți şi membri de onoare.

Calitatea de asociat se dobândeşte la cerere de către persoanele care aderă la principiile şi valorile ce constituie scopul Asociaţiei, în condiţii stabilite de Consiliul Director şi aprobate de Adunarea Generală. Procesul de dobândire a calității de membru asociat începe cu depunerea unei cereri (motivată și argumentată) însoțită de copia BI/CI la CD, care analizează cererea și dacă este admisă, este supusă aprobării primei Adunări Generale (AG). În continuare aprobarea Adunării Generale obligă reprezentantul ALR să depună cererea aprobată de CD, copia actului de identitate și copia procesului verbal al AG de aprobare a cererii instanței de care aparține ALR. O dată cu hotărârea judecatorească în care se recunoaște calitatea de membru asociat, acesta dobândește calitatea solicitată și este investit cu responsabilitățile de care se va achita pe parcursul menținerii acestei calități. Membrul asociat nu are drepturi și obligații altele decât ale celorlalți membri ai Asociației, prevăzute de Statut.

Pentru a deveni membru simpatizant, este suficientă completarea adeziunii dupa modelul de mai jos, și prin asumarea prevederilor statutare; acesta are egalitate de statut cu membrii asociați în cadrul activității ALR.

-----------------------------------

In sedinta Consiliului de Conducere de sambata 28 ianuarie 2012, s-a luat decizia de a accepta solicitarile facute din tara, de a primi membri cotizanti la distanta in ALR in urmatoarele conditii;
- taxa de inscriere - 10 lei
- cotizatia de 200 lei prin orice banca spre CEC-Bank Cotroceni, Bucuresti, platibila in doua rate: prima pana in luna iunie si a doua pana in octombrie a aceluias an.


Adeziune la ALR
Subsemnata_________________________________________
absolventa a ________________________________________
studii______________________________________________
loc de munca________________________________________
domiciliata in________________________________________
__________________________________________________
telefon____________email_____________________________

Solicit sa devin membra a Asociatiei Logopezilor din Romania-ALR.


- completarea adeziunii dupa modelul de mai sus
- trimiterea unei recenzii pe an pentru a fi publicata pe site
- trimiterea unui studiu de caz pe an pentru a fi prezentat in atelerele de lucru ale ALR
- trimiterea unui articol la doi ani pentru a fi publicat in revista Logos
Cine nu indeplineste aceste conditii pe parcursul anului isi pierde calitatea de membru ALR.
Primeste in schimb, pe langa drepturile prevazute de statut, acces la spatiul privat de pe site, prioritate la inscrierea la cursurile organizate de ALR (si reduceri la acestea), si sprijin informativ si profesional ori de cate ori va fi solicitat membrilor ALR

-----------------------------------

Datele de cont pentru a se putea trimite cotizatia.


CEC-Bank Cotroceni Bucuresti
Cont ALR RO92CECEB50343RON0650138
CUI 10182031/12.02.1998
Registrul Comertului 1860/1990