Conferința Națională „Tulburări specifice de învățare”

Înscriere

Scurt istoric ALR

Imagine Articol - Scurt istoric ALR

Scurt istoricAsociația Logopezilor din România s-a constituit la inițiativa unui grup de 22 de specialiști în domeniul recuperarii tulburărilor de voce, vorbire și limbaj, în scopul de a reuni într-o organizație profesională nonguvernamentală și apolitică pe toți cei care conlucrează în recuperarea persoanelor cu handicap de comunicare.

Primește personalitate juridică prin sentința civilă nr. 1860 din 06.07.1990.

Asociația își propunea ca prin eforturile comune ale tuturor membrilor săi care sunt implicați în îngrijirea copilului cu nevoi speciale să constituie o activitate concertată în care toți specialiștii psihologi, logopezi, medici, să coopereze în spirit de echipă pentru atingerea obiectivului comun în colaborarea cu familia.

Programul mondial de acțiune privind persoanele cu handicap, prin rezoluția 37/1952 a Adunarii Generale a ONU din 03.07.1982, are ca obiective promovarea unor măsuri eficiente pentru prevenirea și tratarea handicapului, reabilitarea și realizarea participării persoanelor cu un anumit grad de handicap la viața socială, cu șanse egale cu consemenii lor.

ALR are ca scop asigurarea informării privind manifestările știintifice la nivel național și internațional, să organizeze sesiuni de referate și comunicări, seminarii, simpozioane, conferințe și congrese naționale și internationale, schimburi de experiență, editarea unei reviste, recenzii, procurare de cărți și reviste de specialitate.

Rolul Asociatiei este de formator, de constituire de programe, cursuri de informare specială, de a asigura schimburi de experiența, practica asistată, etc, într-un cuvant, să ridice gradul de pregatire profesională al celor ce lucrează cu persoanele cu nevoi speciale.

Colaborarea cu celelalte ONG -uri și institutii a fost în atenția permanentă a Asociatiei: Asociatia pentru copii cu handicap psihic, Liga Română pentru sănătatea mentală, Centrul de abilitare Speranta din Timisoara, Căminul pentru copii autisti dr. Urziceanu Rodica, grădinița pentru hipoacuzici „Ciuboțica cucului”, Institutul pentru copil si familie sub egida „Мedicines du monde”, Institutul pentru ocrotirea mamei și copilului, precum și participarea la manifestări organizate în străinatate – sunt doar cateva exemple la acest capitol.

Adunările generale ALR au prezentat rapoarte de activitate și programele de perspectivă, ținând evidenta participării membrilor săi, din care a rezultat interesul celor ce participau la cursuri de a se forma/perfecționa în domeniul logopediei.

Asociatia a editat revista Logos, care a ajuns la nr. 20, și a fost distribuită gratuit pentru participarea activă la viata asociatiei. Este prezentă și în biblioteci.

A fost stimulată munca de cercetare prin crearea cadrului de prezentre de comunicări si publicatii. S-a oferit mentorat gratuit.

Permanentele schimbări la care a fost supus domeniul logopediei a făcut imposibilă consolidarea și dezvoltarea Asociației și pe alte obiective propuse initial, iar diminuarea numărului profesioniștilor prin desființarea posturilor a creat mari dificultăți de a ne dezvolta. Efectul asupra profesiei este dezastruos, deoarece golul creat de dispariția profesionistilor a fost invadat de persoane care își atribuie o pregătire pe care nu o au, oferind servicii fără acoperire. Impostura este la ea acasă, demoland imaginea socială a profesiei.

Proiecte de mărime natională nu se pot desfăsura pe un teritoriu profesional în permanentă modificare și restrângere din toate punctele de vedere și în condiții de dizolvare a acestei munci specializate.

Față de creșterea numărului de copii care prezintă tulburari de dezvoltare, de scăderea vârstei la care se produc accidentele vasculare cerebrale, de cresterea cazurilor patologice care au printre rezultate pierderi de voce, vorbire, comunicare, de descărcare a cazurilor ușoare din instituții către unitațile din comunitate și chiar către comunitate impune reconsiderarea locului și rolului pe care trebuie să-l aibă logopedul.

Logopedia practică reprezintă prima resursă în demersul de recuperare și integrare a persoanei cu nevoi speciale, indiferent de vîrstă. Noi suntem conștienți de rolul nostru și de responsabilitățile ce ne revin. De aceea, prin modificările statutare și prin prezentul demers, dorim să asigurăm permanența serviciilor logopedice către concetățenii noștri, ca prin munca noastră de înaltă calificare să ajutăm ca numărul persoanelor cu nevoi speciale recuperate și reintegrate în viața socială să fie din ce în ce mai mare, iar costurile sociale să fie din ce în ce mai mici.

Membru Fondator
Logoped, doctor în psihologie MARGARETA TOMESCU